Vēlies noorganizēt apmācības?

Pakalpojuma apraksts – piedāvāt klientiem šo reģistrācijas un e-apmācību rīku klienta apmācību organizēšanai.

 

Tādējādi apmācību organizētājam:

  • būtiski atvieglojot ar dalībnieku reģistrēšanos saistītās procedūras tās automatizējot (darba laika un līdzekļu ekonomija);
  • nav nepieciešams ieguldīt savus resursus reģistrēšanās sistēmas un virtuālās apmācību vides iegādei un uzturēšanai (tiek piedāvāta rīka noma atsevišķai apmācībai vai par konkrētu periodu);
  • būtiski samazinās ar rēķinu apstrādi un samaksu saistīto procedūru skaits, jo rēķini tiek ģenerēti un izsūtīti automātiski;
  • būtiski samazinās ar apmācību saistīto blakusdarbu izpildes laiks (dalībnieku reģistri, apliecinājumi u.c.), jo visus datus par konkrēto apmācību vai dalībniekiem var eksportēt uz Excel, tādējādi nav nepieciešams pārvadīt datus atkārtoti;
  • apmācības organizētāji izmanto vienu risinājumu, taču savstarpēji nekonkurē (katrs apmācības organizētājs un apmācības dalībnieks redz tikai konkrēto apmācību un tam nav pieeja citu apmācību organizētāju datiem);
  • apmācības organizētājam tiek nodrošināta iespēja saviem klientiem piedāvāt norēķina veidu kredītkarti vai PayPal kontu, tādējādi pašam organizētājam nav jāiegulda līdzekļi norēķina moduļa integrācijai savā mājas lapā.
  •  
    Uzziniet vairāk: info@zinasanas.lv vai tel.25441856